Το κατάστημα και e-shop πώλησης ειδών ρουχισμού, καθώς και η παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στην ιδιοκτήτρια ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ. Όλοι όροι της παρούσας ρυθμίζουν τις σχέσεις της πωλήτριας επιχείρησης και του χρήστη ο οποίος με την εγγραφή του, αποδέχεται παράλληλα και ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους Χρήσης και την σύμβαση Πώλησης εξ Αποστάσεως, καθώς και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. της οποίας όλοι οι Όροι, συμφωνούνται ως ουσιώδεις:

Άρθρο 1: ΓΕΝΙΚΑ

Η σύμβαση αυτή, αποτελεί σύμβαση «εξ αποστάσεως» και η συμφωνία και αποδοχή των όρων της παρούσας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση και ισχύει για κάθε προϊόν που παρέχεται από την ιστοσελίδα μας, στα πλαίσια της λιανικής πώλησης αγαθών που παρέχονται από το κατάστημά μας, καθώς και για κάθε χρήστη που συνδέεται με την ιστοσελίδα μας. Κάθε άλλος όρος για τα εν λόγω ζητήματα απαγορεύεται ρητώς. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Η αποστολή της παραγγελίας σας συνεπάγεται αποδοχή της παρούσας σύμβασης και όλων των όρων αυτής.

Άρθρο 2. Στοιχεία Χρήστη και Αποδοχή των Όρων

Κάθε Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ρητά ότι κατά τη στιγμή της εγγραφής του στην Ιστοσελίδα παρέχει πλήρεις, ακριβείς και αληθείς πληροφορίες, για το ονοματεπώνυμό του, τη διεύθυνσή του, και ότι διαθέτει τις απαιτούμενες νόμιμες προϋποθέσεις καθώς επίσης και την απαραίτητη ικανότητα για να κατανοήσει τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις για να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα. Η Επιχείρηση δεν αναγνωρίζει και δεν δεσμεύεται από οποιαδήποτε χρήση του στην Ιστοσελίδα από Χρήστες που δεν πληρούν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.Κάθε Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να ζητήσει την διαγραφή του από την Ιστοσελίδα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην Ιστοσελίδα

Άρθρο 3.  Η Διαδικασία  Παραγγελίας  

Ο  χρήστης επιλέγει από την σειρά των προϊόντων σε κατάλογο, συγκεκριμένα προϊόντα ή κωδικούς και τα τοποθετεί στο καλάθι Αγορών.  Κατόπιν συμπληρώνει την ειδική φόρμα και κάνει κλίκ στο σημείο «Αποδέχομαι». Μόνο τότε  ολοκληρώνεται η τελική εντολή της παραγγελίας.  .Η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Χρήστη/ Επισκέπτη.Σε κάθε βήμα από τα παραπάνω και για τη διόρθωση σφαλμάτων πριν την ανάθεση της παραγγελίας, υπάρχει επιλογή «Πίσω» δίπλα στο «Συνέχεια» ή «Αγορά».Εν συνεχεία, μετά την αποδοχή της παραγγελίας, αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) του χρήστη που έχει ήδη καταχωρήσει, ενημερωτικό σημείωμα λήψεως της παραγγελίας (αριθμός παραγγελίας) και επιβεβαίωση των παραγγελθέντων ειδών/ προϊόντων, η διεύθυνση τιμολόγησης και , ο τρόπος πληρωμής, το συνολικό ποσό της παραγγελίας κλπ.

Άρθρο 4: Πολιτική Ακύρωσης και Επιστροφών των Προϊόντων

Ότι προβλέπεται στο Κεφάλαιο «Πολιτική Επιστροφών και Ακυρώσεων»

Άρθρο  5: Περιορισμός Ευθύνης

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, προϊόντων, επιλογών και περιεχομένων της Ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος και/ή της σύμβασης πώλησης από απόσταση λιανικής (on-line sale agreement) και/ ή της ηλεκτρονικής πληρωμής (εφόσον αυτή γίνεται απευθείας στην Ιστοσελίδα).Ειδικά για θέματα σχετικά με τις ιδιότητες, περιγραφή, χρήση, το τίμημα κλπ των προϊόντων που προσφέρονται προς πώληση οι επισκέπτες/ χρήστες  της Ιστοσελίδας οφείλουν να επικοινωνούν με την Ιστοσελίδα και δεσμεύονται απόλυτα από την σύμβαση πώλησης που τους ζητείται να συνάψουν/συναινέσουν κατά την διαδικασία εκτέλεσης της παραγγελίας. Η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται για απόψεις / γνώμες / τοποθετήσεις / μηνύματα / δημοσιεύσεις τρίτων οπουδήποτε και αν αυτές εκφράζονται στην Ιστοσελίδα. Η Ιστοσελίδα δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων που αποστέλλονται. Τα μηνύματα αντιπροσωπεύουν το αποστολέα τους και όχι απαραίτητα τη γνώμη των ανθρώπων και των συντελεστών της Ιστοσελίδας ή άλλων χρηστών.

Άρθρο 6: Πληροφορίες για ανήλικους

Προτρέπουμε και συμβουλεύουμε  παιδιά και νέους ηλικίας κάτω των 16 ετών να εξασφαλίζουν την άδεια των γονέων τους πριν αποστείλουν προσωπικά τους στοιχεία στο website www.evasline.gr

Άρθρο 7: Τρόποι Πληρωμής

Τα προϊόντα που αγοράζονται ηλεκτρονικά μπορείτε να τα πληρώσετε είτε μέσω αντικαταβολής είτε με χρήση οποιασδήποτε πιστωτικής (Visa, MasterCard, Maestro, Electron, American Express) ή χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτα.

«Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών “………………………..” της Τράπεζας Πειραιώς και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (SecureSocketsLayer – SSL).

Άρθρο 8: Δικαίωμα τροποποίησης όρων

Το www.evasline.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών.  To www.evasline.gr αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

Άρθρο 9: Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.evasline.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Άρθρο 10:  Αρμοδιότητα Δικαστηρίων

Για κάθε διαφορά  αρμόδια  είναι τα Δικαστήρια της Λάρισας.

Άρθρο 11:  Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις

Σας Ευχαριστούμε

Με εκτίμηση

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΤΣΑΚΗ